undefined

Branka Lugonja

Branka Lugonja er født i 1968 i det tidligere Jugoslavia. Hun er nå bosatt i Danmark og har vært en populær glasskunstner siden 1996. Om seg selv sier hun at "Det er specielt menneskets liv og legeme, der giver inspiration".