undefined

Foto

Hvert enkelt foto blir nøye vurdert. Papirfoto blir ofte oppklebet, slik at det ikke "bølger" under glasset.

Vi har god erfaring i å strekke lerretsfoto på blindrammer. Disse kan du selvfølgelig også få innrammet.