undefined

Gino Scarpa


Født 8. november 1924 i Venezia, Italia. Fast bosatt i Oslo siden 1970, norsk statsborger siden 1978.
Studerte arkitektur i Venezia fra 1945 – 1949 og grafikk i Malmø fra 1964 – 1966.
Har arbeidet som maler, grafiker og billedhogger.