undefined

Yvonne Jeanette Karlsen


Født 1966 i Fredrikstad. Bor i hjembyen og har atelier i Sarpsborg. Utdannelse Glommen videregående skole, reklame og estetiske fag. Elev hos Eser Afacan i 3 år.